ร่วมไว้อาลัยแด่ประธานชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหวัฟาน

วันที่  25 มกราคม  2565

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ

พนักงานเทศบาล ได้ เดินทางไปร่วมรดน้ำศพประธานชุมชนกลางบ้านสามัคคี นางทุเรียน สอนกลาง

ผุ้วายชนน์ และได้มอบพวงหรีดเพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยกับบุตรและญาติของผู้วายชนน์

ในนามของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่ง