“ฤกษ์งาม ยามดี ยกเสาเอก บ้านผู้สูงอายุในเขตเทศบาล”

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา  09.09 น.
“ฤกษ์งามยามดี ยกเสาเอก”
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดย นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมพิธียกเสาเอกบ้านผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รายนางสาวยวน ฝอยจอหอ ณ บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน