ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘กรกฎาคม๒๕๖๓

วันนี้ ๒๙กรกฎาคม๒๕๖๓ เวลา 09.00 น.
นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี /
นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ /นายประครอง เงื่อนกลาง รองนายกเทศมนตรี /นายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างเทศบาล /นักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน และนักเรียนผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘กรกฎาคม๒๕๖๓
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน