ลอกรางระบายน้ำบริเวณประตูดอนทะยิง

วันที่ 28 ธันวาคม 2564
กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ทำกิจกรรรมขุดลอกรางระบายน้ำ บริเวณซุ้มประตูดอนทะยิง เพื่อให้การระบายน้ำไหลเวียนได้ตามปกติ
————————————–
ภาพข่าว : กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน