ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ประจำสัปดาห์

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น.
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ทำกิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลประจำสัปดาห์ เพื่อให้ตลาดมีความสะอาดอยู่เสมอและปราศจาคเชื้อโรคเพื่อ สร้างความมั่นใจสำหรับผู้ค้าและผู้ซื้อ.
…………….
ภาพข่าว กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน