ล้างทำความสะอาดระบบน้ำประปา ทั้ง 4 ระบบ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน