ล้างทำความสะอาดสดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

วันที่ 31 พฤษภาคม  2564

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ได้ทำการล้างทำความสะอาด และพ้นฆ่าเชื้อ  ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ประจำเดือนพฤษภาคม

 

ภาพข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน