วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ ป่าช้าสาธารณะประโยชน์ บ้านหนุก อำเภอขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี ตำบลหนองหัวฟาน ได้มอบหมายให้นายธนวัฒน์ วงศ์สันติราษฎร์ รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วย นายยงยุทธ ประจวบกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ปลูกไผ่และไม้ป่า ฝากไว้ให้ลูกหลาน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
————————————————————
ภาพข่าว : สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน