วันที่๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐คณะศึกษาดูงานจาก อบต.เมืองเกษตร

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยการนำของ นายระยอง  พิมพ์ปรุ  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

 ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร  อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  ช่วงเช้าได้ศึกษาดูงานของธนาคารขยะชุมชนดอนทะยิง ชุมชนหนองน้ำรั่วรุ่งเรือง และหลักเศรษฐกิจพอเพียง และต่อด้วยสักการะพระบรมสารีริกธาตุ วัดหนองหัวฟานและภาคบ่ายรับฟังบรรยายการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน