วันที่๑๘ มีนาคม๒๕๖๑ วันท้องถิ่นไทย

วันที่๑๘ มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย”และเทศบาลตำบลหนองหัวฟานนำโดย

นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และพนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟานเข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ณ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานวันที่๑๘ มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย”และเทศบาลตำบลหนองหัวฟานนำโดย นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และพนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟานเข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ณ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน