วันที่๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ “วันเทศบาล”

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน

จัดงานวัน”เทศบาล”ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยทำพิธีทางศาสนา ถวายภัตตาหารเช้าและปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนินเทศบาลและตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน จัดงานวัน”เทศบาล”ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยทำพิธีทางศาสนา ถวายภัตตาหารเช้าและปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนินเทศบาลและตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล