วันที่๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะศึกษาดูงานธนาคารขยะชุมชนจาก อบต.หนองไม้ไผ่ อ.หนองบุญมาก

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง

พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหารพนักงานและคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนหนองหัวฟาน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.หนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา มาศึกษาดูงานในส่วนของการบริหารจัดการขยะของธนาคารขยะชุมชนหนองหัวฟานวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหารพนักงานและคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนหนองหัวฟาน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.หนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา มาศึกษาดูงานในส่วนของการบริหารจัดการขยะของธนาคารขยะชุมชนหนองหัวฟาน