วันที่๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เทศบาลปู่เจ้าสมิงพลาย จังหวัดสมุทรปราการมาศึกษาดูงาน

 เทศบาลตำบลหนองหัวฟานและคณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพลาย จังหวัดสมุทรปราการ โดยมาศึกษาดูงานในส่วนของธนาคารขยะชุมชนหนองหัวฟานและชุมชนกลางบ้านและโรงเรียนพอเพียงของโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟานค่ะวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลหนองหัวฟานและคณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพลาย จังหวัดสมุทรปราการ โดยมาศึกษาดูงานในส่วนของธนาคารขยะชุมชนหนองหัวฟานและชุมชนกลางบ้านและโรงเรียนพอเพียงของโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟานค่ะ