วันที่๗มีนาคม ๒๕๖๑ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก จ.ขอนแก่น

เทศบาลหนองหัวฟานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.คำม่วง จ.ขอนแก่น

มาศึกษาดูงานการบริหารจักการขยะของชุมชนดอนตำแย