วันที่ ๑๔ มิถุนายน เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ร่วมจัดนิทรรศการการจัดการขยะต้นทาง

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลหนองหัวฟานร่วมจัดนิทรรศการการจัดการขยะอินทรีย์ต้อนรับแม่บ้านมหาดไทยสัญจร

ณ โรงแรมแคนทารี่โคราช จังหวัดนครราชสีมาวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลหนองหัวฟานร่วมจัดนิทรรศการการจัดการขยะอินทรีย์ต้อนรับแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ณ โรงแรมแคนทารี่โคราช จังหวัดนครราชสีมา