วันที่ ๑๔ มิ.ย ๖๐ให้ความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้แก่ รร.ชุมชนหนองหัวฟาน

 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ให้ความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้แก่คุณครูและนักเรียนชุมชนหนองหังฟาน

เพื่อนำดอกไม้จันทน์เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖