วันที่ ๑๘ ตุลาคม 2560 กิจกรรมทำความสะอาดถนนสายหลักเส้นขามสะแกแสง – คง

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

จิตอาสาเฉพาะกิจ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดถนน บริเวณถนนสายขามสะแกแสง – คง เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) “ทำความดีเพื่อพ่อ”วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จิตอาสาเฉพาะกิจ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดถนน บริเวณถนนสายขามสะแกแสง – คง เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) “ทำความดีเพื่อพ่อ”