วันที่ ๑๙ ม.ค.๒๕๖๑ พิธีบวงสรวงศาลตาปู่

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จัดงานพิธีบวงสรวงศาลตาปู่ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓

ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณศาลตาปู่ข้างตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่โบราณ โดยการจัดงานกำหนดให้มีกิจกรรมการรำบวงสรวง พิธีทรงตาปู่ และแสดงศิลปะเพลงโคราช ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณศาลตาปู่ข้างตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่โบราณ โดยการจัดงานกำหนดให้มีกิจกรรมการรำบวงสรวง พิธีทรงตาปู่ และแสดงศิลปะเพลงโคราช