วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประชาชนผู้มีจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้จัดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

เพื่อเตรียมร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) และได้รับความร่วมมือจากพี่น้อง ชาวเทศบาลตำบลหนองหัวฟานผู้มีจิตอาสา มาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน