วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอขามสะแกแสง

 นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟานร่วมเปิดกีฬา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัมพันธ์อำเภอขามสะแกแสง และร่วมชมและเชียร์ให้กำลังใจเด็กๆที่ร่วมแข่งขันกีฬา ณ โรงเรียนหนองไข่น้ำ