วันที่ ๒๖ ต.ค.60 เทศบาลตำบลหนองหัวฟานและประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ณ ที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง โดยเทศบาลได้จัดบริการรถ รับ – ส่ง บริการให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้(น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย)วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ณ ที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง โดยเทศบาลได้จัดบริการรถ รับ – ส่ง บริการให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้(น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย)