วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายระยองพิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี

คณะผู้บริหาร พนักงาน ประชาชน และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดและแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านยาเสพติดด้วยการร่วมกันใส่เสื้อสีขาวในวันต่อต้านยาเสพติด ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟานวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายระยองพิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร พนักงาน ประชาชน และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดและแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านยาเสพติดด้วยการร่วมกันใส่เสื้อสีขาวในวันต่อต้านยาเสพติด ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน