วันที่ ๒๘ ธ.ค.60 เทศบาลตำบลหนองหัวฟานจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

และพนักงาน ร่วมจัดงานประจำปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน และพนักงาน ร่วมจัดงานประจำปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน