วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

     วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เป็นประธานเปิด

” โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐” ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน และได้รับเกียรติ จาก สิบเอกสันติ เกสรจันทร์ อดีตประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ และ นายเจษฎา ชัยมงคล ที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย วิทยากรให้ความรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน