วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ได้ร่วมจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงที่วัดเมืองนาท และวัดหนองหัวฟาน โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่ทางวัดจัดขึ้นให้ร่วมกิจกรรมและรับชม อาทิเช่น ร่วมทำบุญตักบาตร กิจกรรมการแข่งขันกีฬา การประกวดกระทงสวยงาม ประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงจากโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน กิจกรรมตักไข่ปลาพาโชค เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเทศบาลจึงได้ร่วมจัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้นในทุกๆปีค่ะวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ เทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้ร่วมจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงที่วัดเมืองนาท และวัดหนองหัวฟาน โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่ทางวัดจัดขึ้นให้ร่วมกิจกรรมและรับชม อาทิเช่น ร่วมทำบุญตักบาตร กิจกรรมการแข่งขันกีฬา การประกวดกระทงสวยงาม ประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงจากโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน กิจกรรมตักไข่ปลาพาโชค เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเทศบาลจึงได้ร่วมจัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้นในทุกๆปีค่ะ