วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จัดงานโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน  บำบัดทุกข์  บำรุงสุข

 สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายธนพล  จันทรนิมิ  และคณะส่วนราชการมาเยี่ยมพบปะกับประชาชนชาวอำเภอขามสะแกแสง และมอบเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ มอบถุงยังชีพให้กับราษฎร  และมีกิจกรรมมากมายจากหน่วยงานราชการ  มีกิจกรรมปลูกต้นไม้  ปล่อยปลา ตามโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำตามรอยพ่อ