วันที่ ๗ ก.ย ๖๐ เทศบาลตำบลหนองหัวฟานรับโล่เกียรติคุณ

นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมคณะกรรมการชุมชนหนองหัวฟาน รับโล่ประกาศเกียรติคุณการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมซิตี่พาร์ค จังหวัดนครราชสีมา