วันที่ 14มีนาคม2561 จิตอาสาพระราชทานร่วมกันทำกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จิตอาสาพระราชทานและประชาชน ร่วมกันทำกิจกรรม

“ทำความดีด้วยหัวใจ”ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ โดยทำความสะอาดถนนและตกแต่งสวนหย่อมบริเวณถนนเส้นหลักในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จิตอาสาพระราชทานและประชาชน ร่วมกันทำกิจกรรม”ทำความดีด้วยหัวใจ”ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ โดยทำความสะอาดถนนและตกแต่งสวนหย่อมบริเวณถนนเส้นหลักในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน