วันที่ 29 พ.ค กิจกรรมธนาคารขยะ รับฝากขยะที่ชุมชนตลุงหว้า

วันที่ 29 พ.ค กิจกรรมธนาคารขยะ รับฝากขยะที่ชุมชนตลุงหว้า