“วันปิยมหาราช”

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
“วันปิยมหาราช”
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
นำโดย นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี /นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ นายประคอง เงื่อนกลาง รองนายกเทศมนตรี /
นายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาล /นายนิรุธ งอสอน รองปลัดเทศบาล พร้มด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕)
ณ หอประชุมอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา