วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลหนองหัวฟานนำโดยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล คณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน และพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณหน้าบ้านของตัวเอง และปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดถนนในชุมชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ค่ะ