วันลอยกระทง ประจำปี 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 วันลอยกระทง ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ได้ส่งเสริมและสืบสานประเพณีลอยกระทง
– การประกวดกระทง ณ วัดหนองหัวฟาน
รางวัลชนะเลิศ ชุมชนดอนทะยิงหนองน้ำรั่ว
รองชนะเลิศอันดับ 1 ชุมชนดอนตำแย
รองชนะเลิศอันดับ 2 ชุมชนหนองหัวฟาน
– การประกวดหนูน้อยนพมาศ ณ วัดบ้านหนองหัวฟาน