วันเทศบาล ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันเทศบาล” ประจำปี 2560

นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำกล่าวคำปฏิญาณตนต้านคอร์รัปชั่น

และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์