“วันเทศบาล” 24 เมษายน

วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 07.00 น. ณ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ทุกคน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน ด้วยการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารและพระภิกษุ จำนวน 9 รูป และการทำกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเทศบาลเพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล และให้พนักงานเทศบาล ได้ตระหนักเห็น ถึงความสำคัญ ของการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ตลอดจนให้บุคลากรต่าง ๆ ได้มองเห็นความสำคัญของการบริการ และการอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล และการสร้างความสามัคคีซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้นไป
—————————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน