วิทยากรอบรมป้องกันสาธารณภัยและการเอาตัวรอด สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง อ. ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้เป็นวิทยากร อบรมป้องกันสาธารณภัยและการเอาตัวรอด สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถช่วยเหลือตัวเอง และผู้อื่นเมื่อประสบภัยได้ และเป็นการดำเนินการตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย
————————————-
ภาพข่าว : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน