ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน (Local Qualantine)

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ อาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ภารกิจการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน (Local Qualantine) ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 รวมถึงการดูแลผู้ที่ต้องกักตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 กลับมาภูมิลำเนา และการดูแลผู้กักตัว ประสานเพื่อนำส่งเข้ารับการตรวจ และรับเข้าการกักตัวหากแจ้งความประสงค์และกลับจากพื้นที่เสี่ยง …ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการวัดอุณภูมิร่างกาย สำหรับผู้เข้าพักทุกวัน
เทศบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกท่าน……
#ขอบคุณอปพร.อสม.ทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกัน
#ขอบคุณรพสต.หนองหัวฟาาน
————————————–
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน