ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2566 รับเด็กที่มีอายุ 2 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566) สมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหัวฟานค่ะ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ครูปภัสสร ฆ้องโนนสูง โทร 0930987791