สงกรานต์ปี 2565 “วิถีชีวิตใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

——————————————————————-

ภาพข่าว : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน