สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสนามอำเภอขามสะแกแสง

วันที่ 22 กรกรฏาคม 2564 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดย นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ/ นายธนวัฒน์ วงศ์สันติราษฎร์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล นายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาล นายนิรุธ งอสอน รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง และพี่น้องประชาชนที่มีจิตศัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสนามอำเภอขามสะแกแสง ยอดรวมการบริจาค 63,420 บาท ..🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏💚💚💚💚💚💚
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่าน
ที่ร่วมแรงร่วมใจในการสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสนามอำเภอขามสะแกแสง
————————————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน