สวัสดีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยท่านนายกระยอง พิมพ์ปรุ พร้อมคณะผู้บริหาร

พนักงานเทศบาล และลูกจ้างพนักงานเทศบาล รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์