สำรวจครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ยากไร้ หรือผู้ประสพปัญหาทางสังคม ในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่ 20-21 เมษายน 2563
งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ทำการออกสำรวจครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ยากไร้ หรือผู้ประสพปัญหาทางสังคม ในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลผู้ยากไร้ให้ทางจังหวัดนครราชสีมาดำเนินการพิจารณาช่วยเหลือต่อไป
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน