สำรวจเหตุวาตภัยในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่ 21 เมษายน 2564
กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ทำการออกสำรวจเหตุวาตภัยบ้านของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จากเหตการณ์ฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ภาพข่าว : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน