อบจ. นครราชสีมา ติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น.

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน มอบหมายงานสวัสดิการสังคม นางวนัชพร ยั่งยืน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึงได้มาทำการติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ รายนายเพชร เฉื่อยกลาง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ให้เหมาะสมปลอดภัย

——————————————–
ภาพข่าว : งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน