อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง “การจัดบริการสุขภาพ 5 มิติ เพื่อฟื้นฟูผลกระต่างๆ ทั้งทางจิตใจและสังคมจากสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ อาคารส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง “การจัดบริการสุขภาพ 5 มิติ เพื่อฟื้นฟูผลกระต่างๆ ทั้งทางจิตใจและสังคมจากสถานการณ์โควิด-19 โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก นายภรภัทร ศิลปศาสตร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ 5 ด้าน สุขสบาย สุขสนุก สุขสง่า สุขสว่าง สุขสงบ ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมการอบรมและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง
—————————————


ภาพข่าว : งานสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน