อบรมเรื่องสมุนไพรและประโยชน์เบื้องต้น และการอบรมยาสระผมปราศจากสารเคมี

วันที่  28 ตุลาคม  2564  ณ อาคารส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    ได้จัดอบรมเรื่องสมุนไพรและประโยชน์เบื้องต้นและการอบรมยาสระผมปราศจากสารเคมี   โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิภานันท์ เอียประเสริฐ  อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมการอบรมและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง


ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน