ออกสำรวจบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ