ออกเยี่ยมและนำเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ผู้กักตัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในเขตเทศบลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ /นายธนวัฒน์ วงศ์สันติราษฎร์ รองนายกเทศมนตรี นายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาล นางสาวชุติกาญจน์ บุญยืน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้ออกเยี่ยมและนำเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ผู้กักตัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในเขตเทศบลตำบลหนองหัวฟาน และได้แจ้งถึงมาตรการการเฝ้าระวังและการดูแลตนเอง ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และเป็นกำลังใจให้กลุ่มเสี่ยงต่ำที่ต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน
เทศบาลตำบลหนองหัวฟานมีความห่วงใยพีน้องประชาชนทุกท่าน
และจะก้าวผ่านสถานกาณ์นี้ไปพร้อมกัน
——————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน