ออกเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน และนักเรียนที่ได้ดำเนินการสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และได้ตรวจเยี่ยมอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม)

วันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน ขอขอบคุณ นายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาล ตำบลหนองหัวฟาน และนายนิรุธ งอสอน รองปลัดเทศบาลได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน และนักเรียนที่ได้ดำเนินการสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และได้ตรวจเยี่ยมอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม)