อำลาตำแหน่ง เนื่องในเกษียณอายุราชการ

วันที่ 30 กันยายน 2565 นายระยอง  พิมพ์ปรุ  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ นายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ระยะเวลา 4 ปี 9 เดือน ที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ที่เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ขอบคุณที่ท่านได้ให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่างๆด้วยดีเสมอมา ค่ะ