กิจกรรมวันมาฆะบูชา ประจำปี 2565

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา  06.30 น.

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  และประชาชนชาวเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ร่วมกันทำบุญ

เนื่องในวันมาฆะบุูชา ประจำปี 2565 ณ วัดหนองหัวฟาน และวัดเมืองนาท  ด้วยการถวายสังฆทาน ฟังเทศ ปฏิบัติ

ธรรม และการปฏิบัติตนที่ดีตามหลัก ศาสนาพุทธ

———————————————————–

ภาพข่าว :  กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน